E

ʻ

U

Y

about

N

K

M

fadfg

R

U

gsd (2)
gsd (1)

ʻ

H

H6TRUIYT

M

U

N

<

K

I

scxhhdf

K

<
ʻ
ʻ
H